Ένας ειδικός από τη Φινλαδία, ο κος Mikko Hypponen παρατήρησε ένα νέο χαρακτηριστικό στο Twitter, το “embedded on these websites…”

11

Αυτό δείχνει σε users τα websites από τα οποία παρουσιάζεται το tweet. Αυτοί κάνουν websites σε tweet για να μπορείς να δεις όλο το story πίσω από ένα tweet.

Ο δε Twitter CEO κος Dick Costolo είπε πως έτσι για μπορούν να αντιληφθούν ένα event όταν συμβαίνει και να το παρακολουθήσουν αργότερα.