2222

Από σήμερα, κάτι νέο και καταπλητικό από τη δημιουργό των Angry Birds!

Διαβάστε περισσότερα για το “Tiny Thief”!

3333

1111

Tiny Thief is an addictive puzzle-solving, hidden-objects adventure. Set in a medieval fantasy world full of surprises, the game brings back the magic of point-and-click games with a distinctive visual style and oodles of humor.

Game Features

• Six big adventures: Snreak and steal your way through six epic quest, featuring an awesome pirate ahip and daring castle siege!

• Use cunning and skill: out-smart your tricky opponents using the elements of surprise and some downright saneakiness!

• Unexpected surprises: explore fully interactive levels and uncover hidden treasures and other surprises at every turn!