01

Απλό και χωρίς… τεκμήριο διαβίωσης ή φόρο πολυτελείας.