Μια concept σχεδίαση για ένα 377-ποδών υποβρύχιο της σχεδιαστικής εταιρίας Code: Blue, ένα super-luxury υποβρύχιο με οκτώ VIP σουίτες και κάθε πολυτέλεια!