Μικρή αναβάθμιση για το Windows Firewall Control…

00

Η εταιρία έχει ετοιμάσει σειρά από αλλαγές και αναβάθμιση στα logging entries για λόγους debugging ενώ διορθώνει και ζήτημα με το System.IO.FileNotFoundException στο application log. Ακόμη λύνει ζητήματα στο Installation ID.

Πάντως είναι ένα utility που επεκτείνει τη λειτουργικότητα του default firewall των Windows με γρήγορη πρόσβαση στις “frequently used options.”