Πως θα μπορούσε να είναι ένα φορτηγό για τους… νταλικιέριδες των ΗΠΑ στο μέλλον. Το σίγουρο είναι πως θα είναι εντυπωσιακό.

“The North American trucking industry is in decline. By 2014, the United States is projected to be short 110,000 drivers (Wikipedia). The hardest hit segment is the long-haul sector, due to the difficult lifestyle of the long-haul trucker. Drivers experience long periods of time away from home, mediocre pay, and “miserable” working conditions. In order to revive the struggling industry and refresh the lifeblood of our civilization, the long-haul trucker lifestyle must be made more appealing.

“This project is a study into how to make the North American Long-Haul trucker lifestyle appealing to future trucker generations through both interior and exterior design.”