Η πληροφορία έρχεται από έναν blog post του κου Jean-Baptiste Kempf, εκ των developers στο project που έλεγε πως το VLC για Windows 8 “still advances,” με την ομάδα κοντά στο “having something on the store.”

 

vlc8

“We had to fix 16 forbidden calls to 4 Windows dll, from 5 dlls and all the socket code. And those required WinRT direct calls from C,” είπε,  “We fixed most of the issues, including the WinRT static calls, meaning that we rewrote a lot of idl, idl tools and header files. We are at 5 forbidden calls (3 tonight, I hope), to 1 Windows dll, from only the VLC core. We still have the socket code to fix though.”