Είναι ώρα να αρχίζει να παραλαμβάνει τα πρώτα της 5ης γενίας μαχητικά η Russian Air Force…

99

Και το πρώτο T-50 fighter μαχητικό πρόκειται όπως ακούσαμε να παραδοθεί “in the third quarter of this year” στη Ρωσική Αεροπορία όπως λέει ο υποστράτηγος Viktor Bondarev. Ήδη τον περασμένο Απρίλιο ο πρόεδρος της χώρας Vladimir Putin είπε πως τα T-50 θα είναι σε υπηρεσία στη χώρα το 2016 με τις πρώτες δοκιμές το 2014.