Κατανάλωση στο φουλ…

South Australian EPA To Investigate Wind Farm Health Implications

Στο βίντεο βλέπουμε πως όταν είσαι υπερδύναμη, υπερκαταναλώνεις και τις παροχές του πλανήτη Γη!