Πως θα είναι τα νέα Windows;

win81-rtm-wallpapers

Μερικά Start screen backgrounds, η default lock screen και εικόνες desktop wallpaper.

win81-rtm-desktop2 win81-rtm-desktop win81-rtm-start win81-rtm-lock win81-rtmshots-hero