Υπάρχει το tech, υπάρχει και η επιστημονική φαντασία…

Αυτό το συγκριτικό διάγραμμα του ανθρώπου της DeviantARTist, κου Dirk Loechel, δίνει μια full size-σύγκριση των πιο διάσημων sci-fi αστεροπλοίων!

starships