…όπως μελετά μια ομάδα από τη Sony. Η ομάδα αυτή εξετάζει το PlayStation 4 να επιτρέπει από την αρχή σε users να χρησιμοποιούν κανονικές πληροφορίες για τα accounts τους.

demo

Όπως λέει το Kotaku έχει επιβεβαιωθεί από αξιωματούχο ήδη αυτό…

Και η Microsoft είχε ανακοινώσει πως θα έχει real-name option για το Xbox One, χωρίς όμως να είναι προτεραιότητα στην αρχή.

Η ιδέα πίσω από μια τέτοια λύσει είναι να είναι όλοι υπεύθυνοι για comments και πράξεις μη πολιτισμένες….