11

…επικοινωνούν σαν αδέρφια. Δείτε τις απίστευτες δυνατότητες sharing μεταξύ των μηχανών.

22