2

Αυτό το story των clear electronics είναι ενδιαφέρον και το νέο Sony DualShock 3 controller με το χρώμα που ονομάζει “Crystal,” μας γυρνά σε κάτι clear plastic DualShock 2 controller του παρελθόντος. Στο Japan για 5,500 yen…

1