Το να μεταφράσεις μια γλώσσα σήμερα, με τα εργαλεία που υπάρχουν είναι το πλέον εύκολο…

a

Τι γίνεται με τη νοηματική; Πορτογάλοι με έδρα το Σύνδευ έστησαν ένα ενδιαφέρον project. Οι Catarina Araujo και Sofia Santos θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία Leap Motion technology και με ένα ειδικό ‘κολιέ’ θα λύσουν ένα σημαντικό ζήτημα.