Νέα έκδοση για το hi tech ατρακτίδιο στόχευσης της Northrop Grumman Corporation με το τοφρέσκοLITENING G4 advanced targeting system που παραδόθηκε στου Δανούς…

Η Royal Danish Air Force (RDAF) το χρησιμοποιεί στα F-16 της πλέον μετά τις δοκιμές.

litening_Northrop_f16

Το LITENING G4 δίνει δυνατότητες επίθεσης σε μεγάλη απόσταση – detecting, identifying and tracking targets at long ranges, ενώ παρατηρεί και τον εχθρό.

LITENING G4

Η Δανία είναι η πρώτη που παραλαμβάνει LITENING G4…