Τα δεδομένα είναι της PeerReach, και τα πήρε η το online statistics portal Statista για να δείτε το παρακάτω εξαιρετικό διάγραμμα: το 40% των ενεργών χρηστών/λογαριασμών Twitter’ ΔΕΝ tweetάρουν τίποτα και κάνουν μόνο log in.

Twitter_Mashable

Το δε μεγαλύτερο μερίδιο monthly active users όπως ορίζονται από το PeerReach είναι στις ΗΠΑ με το 24%…