Το Rove runs τρέχει στο background μιας συσκευής χωρίςτραβά μπαταρία και κρατά ένα ιδιωτικό αρχείο για όλα και όσα έκανες.

rove-app-3

Λέει ο κος Edouard Tabet, της ZeTrip, Inc.: “After mining millions of trips from Facebook, I realized that most people share very little about their trips, a few photos out of context and sometime a few check-ins but not nearly enough to remember and relive a great trip.”

rove-app