Η εξέλιξη είναι τόσο σημαντική, όσο και δύσκολο να εξηγηθεί αν δεν έχεις την κατάρτιση που απαιτείται…

RedBloodCells

Από την άλλη, μπορούμε να πούμε πως ‘πρωταγωνιστής’ είναι η πρωτεϊνη EPO που βοηθά στην δημιουργία της αιμογλοβίνης. Η δημιουργία της συνθετικής EPO στην οποία συμμετείχαν αμινοξέα οδήγησε σε δοκιμές σε πειραματόζωα και μια διαδικασία που αν και όχι τελειοποιημένη, είναι μερικά βήματα πριν μεγάλη ανακάλυψη…