Αν έχετε PlayStation 3 πρέπει να το δείτε…

PS3SystemSoftwareUpdatev400

Το υποχρεωτικό system software update είναι το 4.55 και φέρνει βελτιωμένη σταθερότητα. Η Sony ρίχνει το φρέσκο system software update και για το PS4 με νέα την version 1.60.