Μια ενιαία αγορά σε όλη την Ευρώπη χωρίς roaming;

Wi-Fi-only Xperia Z Ultra

Μοιάζει θείο δώρο και απίστευτα λογική εξέλιξη σε μια ΕΕ ενώ η κατάργηση των τελών θα φέρει 300 εκατομμυρία επιπλέον χρήστες ως αντιστάθμισμα κατά την πρόταση της Ε.Επιτροπής.

Τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία; οι χρεώσεις roaming θα καταργηθούν το αργότερο ως το 2016 για το 94% των Ευρωπαίων που σήμερα περιορίζουν τη χρήση κινητού όταν ταξιδεύουν…

Η δε κατάσταση έχει και αρνητικές επιπτώσεις και σε μια σειρά άλλες επιχειρήσεις όπως πχ οι κατασκευαστές app.

Εξαιρετική εξέλιξη.