Και πως γίνεται τέχνη το αυτοκίνητο.

001

Όμορφο.