Είναι και αυτό μια ιδέα. Κάτι πάντως πρέπει να γίνει Nintendo μερία γιατί σε 2,3 χρονάκια δεν θα υπάρχει το μαγαζί.

778

Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Για δείτε τι κάνει…