Ένα σπάνιο φαινόμενο έλαβε χώρα στις 22 Φεβρουαρίου…

Saturn-Moon-Daytime

Ο κος Colin Legg από το Perth της Αυστραλίας έγγραψε αυτό το εκπληκτικό βίντεο.

Moon Saturn Occultation – 22 Feb 2014 from Colin Legg on Vimeo.