Το νέο έρχεται από την Intel.

lightpeak1

Ένας νέος connector με την ονομασία MXC, οπτικά καλώδια για rack με χρήση φωτός και laser για να μετακινούνται data ανάμεσα σε servers, storage, networking και άλλα μηχανάκια, κατά την Ιntel στη θέση του χαλκού.

Πόσο γρήγορα;

Μιλά για data με ταχύτητες μέχρι και 1.6Tbps (bits per second), λύση εξαιρετική ειδικά για data centres. Βασίζονται σε αυτό που ονομάζουν silicon photonics technology, ανθεκτικά καλώδια για αποστάσεις μέχρι και 300 μέτρα.

Το καλώδιο MXC έχει μέχρι και 64 ίνες για 1.6Tbps!