123

θυμίζει έντονα το αγαπημένο δημιούργημα του Spielberg, το “batteries not included“!

ReeBoT from ciboulot on Vimeo.