123

Εντυπωσιακό το 2D fighter επιστρέφει με νέα battle mechanics, χαρακτήρες και πιο γρήγορο!