Εντυπωσιακό. Ο κος Aaron Koblin από το Google Creative Lab σε συνεργασία με τον γλύπτη Janet Echelman ετοίμασε μια τεράστια “interactive textile art installation. ”

Unnumbered Sparks

Το Unnumbered Sparks δε, επιτρέπει να συν δεθείς με το ‘γλυπτό’ μέσω μιας dedicated app για να σχεδιάζεις και να ζωγραφίζεις στη installation real-time!

Το δίχτυ των 745 ποδών χρησιμοποιεί ίνες 15 times πιο ισχυρές από το ατσάλι! Δείτε το Unnumbered Sparks websiteεδώ.