Τι είναι το Novena;

novena

Είναι ένα open laptop concept με άφθονο customizing που βγήκε σε Crowd Supply και έχει ήδη μαζέψει $95,000 από τον στόχο των $250,000. Μένουν 45 ημέρες για μια δημιουργία που πάει από βασικό board σχεδιασμό στα $500 μέχρι τα $5,000.

Ενδιαφέρον;