Στα φώτα “Angel Eye” που είχε παρουσιάσει η BMW στο μοντέλο της E39 είχαμε πειραματικά τη χρήση τεχνολογίας OLED-based Organic Light.

0909

Τι παρουσιάστηκε;

Τώρα, τα 3D φώτα είναι το επόμενο στάδιο.