123

Τι κάνει; ζεσταίνει το νερό με τη βοήθεια του ήλιου. Τι καλύτερο