Νέο όριο έφτασε το LinkedIn: 300 εκατομμύρια χρήστες, οι μισοί στις ΗΠΑ και οι μισοί εκτός Αμερικής. Σημαντική εξέλιξη

300millionlinked

“Later this year, we are going to hit our mobile moment, where mobile accounts for more than 50 percent of all global traffic. Already, our members in dozens of locations including Costa Rica, Malaysia, Singapore, Sweden, United Arab Emirates and the United Kingdom, use LinkedIn more on their mobile devices than on their desktop computers. Every day we see an average of 15 million profile views, 1.45 million job views and 44,000 job applications in over 200 countries through mobile.”