Είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο του Gmail για Android…

112

Να μπορείς να σώσεις τα email attachments στο Google Drive.

Ακόμη,

…έχεις εξηγήσεις για το πως ένα μήνυμα κατέληξε σε spam folder, καλύτερη υποστήριξη σε γλώσσες και νέο side navigation menu. Όλα τα νέα χαρακτηριστικά θα είναι σε κινητά “over the next few days.” Η εταιρία ανακοίνωσε και πως έχει πουλήσει 1 δις αντίγραφα του Gmail for Android.