Υπέροχα εναλλακτικά poster…

1-Unofficial-alternative-Godzilla-movie-poster-by-Patrick-Connan-submission-for-Poster-Posse-Project

6-Unofficial-alternative-Godzilla-movie-poster-illustration-by-Marie-Bergeron

2-Unofficial-alternative-Godzilla-movie-poster-by-Thomas-Walker-Commissioned-by-Shortlist

3-Unofficial-alternative-Godzilla-movie-poster-illustration-by-Berkay-Daglar-in-the-style-of-classic-American-travel-posters

4-Unofficial-alternative-Godzilla-movie-poster-by-Andy-Fairhurst-submission-for-Poster-Posse-Project

5-Unofficial-alternative-Godzilla-movie-poster-illustration-by-Oli-Riches