Τι είναι το Nyne Cruiser;

Nyne Cruiser Bluetooth speaker 2

Ένα μικρό compact ηχειάκι σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα four από αλουμίνιο. Funky.

Nyne Cruiser Bluetooth speaker