Δημιούργημα του Λιθουανού Ignas Survila ένα kick-scooter… πορτοκαλί για την πόλη. Δείτε το!

Print

6

1

2

3

Print