…και τον κινηματογραφικό Clark Kent.

Klark Kent

Η φωτό δε ήρθε από μια περίεργη πηγή!

11