Μια απίστευτη κατοικία στο “Παρίσι της Ανατολής”, τη Βηρυτό…

1

Τρία επίπεδα, σχεδιασμένα από τον αρχιτέκτονα Bernard Khoury στη Βηρυτό του Λιβάνου. Δείτε.

7

2

3

4

5

6