123

Κι όμως, κινείται έτσι ανάμεσα από σπίτια: με στόχο το ρεκόρ…