Πλέον είναι εμφανές πως θα είναι μια all-metal σχεδίαση ενώ το η μια εικόνα έρχεται από την Feld & Volk [Facebook page], εταιρία της Μόσχας (!) με τροποποιημένα luxury iPhone.

feldvolk_iphone_6_shell_interior

Μαζί και high-quality εικόνες με camera/mic/flash τρύπες…

iphone_6_shell_dark

feldvolk_iphone_6_shell_back

feldvolk_iphone_6_shell_mute_volume

feldvolk_iphone_6_shell_sim_power