Με αυτό το Sony PlayStation Japan celebratory βίντεο, η Ιαπωνική ‘κυρία’ γιορτάζει ένα ορόσημο στις PlayStation πλατφόρμες: πάνω από 100 εκατομμύρια μονάδες…

DS4 2

Το PlayStation 3 τελικά πέτυχε, το PlayStation 4 έχει ξεκινήσει καταπληκτικά για τη Sony ενώ με το PlayStation 3 στις 80+ εκατομμύρια μονάδες και το PlayStation Vita πάνω από 10 εκατομμύρια, η PlayStation family έχει να γιορτάζει.