Αυτό είναι το νέο Raspberry Pi Model B+ με αλλαγές σε επεξεργαστή και RAM, την ίδια τιμή στα $35…

123

Κατά το Raspberry Pi Foundation, είναι η “final evolution” του αρχικού Raspberry Pi πριν την επερχόμενη full version 2 με τις εξής αλλαγές:

Τι θα δείτε;

• More GPIO. The GPIO header has grown to 40 pins, while retaining the same pinout for the first 26 pins as the Model B.
• More USB. We now have 4 USB 2.0 ports, compared to 2 on the Model B, and better hotplug and overcurrent behaviour.
• Micro SD. The old friction-fit SD card socket has been replaced with a much nicer push-push micro SD version.
• Lower power consumption. By replacing linear regulators with switching ones we’ve reduced power consumption by between 0.5W and 1W.
• Better audio. The audio circuit incorporates a dedicated low-noise power supply.
• Neater form factor. We’ve aligned the USB connectors with the board edge, moved composite video onto the 3.5mm jack, and added four squarely-placed mounting holes.