Αναβαθμισμένη ‘γεύση’ για την Sony Album application είναι έτοιμη για τις Xperia…

Sony Album 6-2-A-0-22

Η έκδοση είναι η 6.2.A.0.22 και η νέα app έχει νέες αλλαγές σε color icons, στο pull-out navigation menu ενώ δίνει δυνατότητα για επιλογή των sharing / social networking services (Facebook, Picasa ή Flickr) στα navigation menu.

Είναι ήδη εκεί έξω ενώ αν δεν το έχετε λάβει σε ειδοποίηση, αναζητήστε τον φάκελο .APK online για manual download και installation.