66

Ο κος Javier Laspiur πάει τους gamers σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στους video game controllers. Μιλάμε για 30 χρόνια και μέχρι το PS Vita…

00

2

3

4

5

6

7

8

9

11

22

44

javier-lasiur