Η τελευταία σύντροφος του Frank, μια diva του κινηματογράφου από τις σπάνιες…

Lauren+Bacall

To Have and Have Not (1944)

To Have and Have Not (1944)

Confidential Agent (1945)

The Big Sleep (1946)

Dark Passage (1947)

Key Largo (1948)

How to Marry a Millionaire (1953)

Written on the Wind (1956)

Designing Woman (1957)

Harper (1966)

The Mirror Has Two Faces (1996)

Δουλεία του Mashable