Ένα όχημα που αλλάζει όψη…

Audi-Airomorph-Concept-Rendering

Δημιούργημα του κου Eric Kim από το Art Center College of Design στην Pasadena, ένα futuristic Audi endurance racer, το Airomorph. Για τα μελλοντικά Le Mans;

Audi-Airomorph-Concept-Design-Model-01

Audi-Airomorph-Concept-Design-Model-02

Audi-Airomorph-Concept-Design-Model-05

Audi-Airomorph-Concept-Design-Panel-02

Audi-Airomorph-Concept-Design-Panel-04

Audi-Airomorph-Concept-Design-Sketch-06