Για τις παραδόσεις στο σπίτι από το ρομποαεροσκάφος τι λέτε; Πολύ sci-fi;

2

Με τέσσερις έλικες μπορεί να προσγειωθεί και να απογειωθεί κάθετα – take off and land vertically (VTOL) και να μεταφέρει σήμερα μέχρι και 1 κιλό για 30 χιλιόμετρα. Καλό;