Ένα ισχυρό docking station χωρίς να φαίνονται τα καλώδια και με χώρο για 4 συσκευές…

123