Πως είναι ένας ενισχυτής της γενιάς Hi Res;

Sony Hi Res Audio