…και δίκιο έχει αφού από specs τα νέα iPhone είναι mid-range Android στην καλύτερη.

BxG8MUWCQAAkJmq